biuro rachunkowe milanówek
biuro rachunkowe milanówek biuro rachunkowe milanówek
biuro rachunkowe milanówek
o firmie oferta uprawnienia kontakt mapa dojazdowa
biuro rachunkowe milanówek

Nasza oferta

> Osoby fizyczne i prawne rozpoczynające działalność
> Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
> Osoby prawne prowadzące działalność
> Klienci indywidualni (osoby fizyczne)

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • prowadzenie ewidencji podatkowych (ryczałt, książka przychodów i rozchodów, księgi handlowe, ewidencje VAT),
 • wyliczenie zobowiązań podatkowych (podatek dochodowych, podatek VAT) i składanie wymaganych deklaracji podatkowych do Urzędów Skarbowych (PIT-36, PIT-36L, VAT-7, VAT-7K, VAT-UE),
 • sporządzenie deklaracji INTRASTAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie wszystkich spraw kadrowych aktualnych, przyjmowanych do pracy, zwalnianych i byłych pracowników (pełna dokumentacja zatrudnienia - umowy o pracę, kwestionariusze osobowe, oświadczenia, zaświadczenia, świadectwa pracy itp.)
 • sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy i indywidualnych systemów wynagradzania (zasiłki, dodatki, premie, ekwiwalenty, wypłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nagrody itp.)
 • sporządzanie i rozliczanie umów o dzieło i zlecenie oraz ryczałtów samochodowych i delegacji pracowniczych
 • prowadzenie całości rozliczeń i dokumentacji wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (ZUS),
 • wszystkie czynności związane z obowiązkami płatników zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-11/8B).
 • planowanie i rozliczanie urlopów pracowniczych,
 • rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

biuro rachunkowe milanówek
biuro rachunkowe milanówek    Biuro Rachunkowe Promix, ul. Nowowiejska 12, 05-822 Milanówek biuro rachunkowe Milanówek    biuro rachunkowe milanówek